บริการคลิกนิกพิเศษ
การให้บริการประจำวัน บริการคลิกนิกพิเศษ โรงพยาบาลสามโคก

 

เฉพาะช่วงเช้า เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

คลินิกหัวใจ

วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

คลินิกกระดูก

วันพฤหัสบดีสัปดาห์แรก

คลินิกหอบหืด

วันศุกร์สัปดาห์แรก

คลินิกจิตเวชผู้ป่วยใหญ่

วันจันทร์ที่ 3

คลินิกจิตเวชเด็กและพัฒนาการ

วันศุกร์ ที่ 2 (เฉพาะนัด)