บริการคลิกนิกตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก
การให้บริการประจำวัน บริการคลิกนิกตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสามโคก

วันให้บริการ

บริการช่วงเช้า (08.00 น. – 11.00 น.)

บริการช่วงบ่าย (13.00 น.  – 15.00 น.)

 

วันจันทร์

 

ตรวจโรคทั่วไป

  ตรวจโรคทั่วไป

ทันตกรรม

ทันตกรรม (เฉพาะนัด)

คลินิกฝากครรภ์ (รายเก่า)

คลินิกฝากครรภ์ (รายใหม่)

   

ประเมินสุขภาพจิต และ พัฒนาการเด็ก (เฉพาะนัด)

ประเมินสุขภาพจิต และ พัฒนาการเด็ก (เฉพาะนัด)

วันอังคาร

ตรวจโรคทั่วไป

ตรวจโรคทั่วไป

ทันตกรรม

ทันตกรรม (เฉพาะนัด)

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

 

คลินิกโรคหอบหืด/สัปดาห์ที่1ของเดือน

 

คลินิกปอดอุดกั้นเรืองรั้ง/สัปดาห์ที่2ของเดือน

 

 

คลินิกสุขภาพจิตผู้ใหญ่

 

 วันพุธ

ตรวจโรคทั่วไป

ตรวจโรคทั่วไป

ทันตกรรม

ทันตกรรม (เฉพาะนัด)

คลินิกโรคเบาหวาน

 

วางแผนครอบครัว

วางแผนครอบครัว

 คลินิกฟ้าใส ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต และเลิกบุหรี่ สุรา

คลินิกฟ้าใส ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต และเลิกบุหรี่ สุรา

 

 

วันพฤหัสบดี

ตรวจโรคทั่วไป

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

 

ทันตกรรม

ทันตกรรม (เฉพาะนัด)

คลินิกร่วมใจ (ARV) สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

คลินิกร่วมใจ (วัณโรค) สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

 

คลินิกร่วมใจ (ARV) สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

คลินิกร่วมใจ (วัณโรค) สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

 

คลินิกฟ้าใส ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตและบำบัดสารเสพติด

คลินิกฟ้าใส ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตและบำบัดสารเสพติด

วันศุกร์

ตรวจโรคทั่วไป

ตรวจโรคทั่วไป

ทันตกรรม

 

คลินิกฝังเข็ม

 

วัคซีนเด็ก/สัปดาห์ที่1และสัปดาห์สุดท้าย

ของเดือน