อสม.จิตอาสาและกลุ่มงานเวชฯทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดบัวทอง
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2561