จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ รร.วัดบัวหลวง