ประชาสัมพันธ์คลินิกฝากครรภ์
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2567
ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้รับบริการฝากครรภ์ ⏰1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ปรับเปลี่ยนจุดให้บริการฝากครรภ์ ณ ห้องคลอด ชั้น1 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (อาคารเก่า) ผู้รับบริการฝากครรภ์ สามารถยื่นบัตรที่จุดคัดกรองอาคารเก่าได้เลยคร่า✅

ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้รับบริการฝากครรภ์

⏰1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป
ปรับเปลี่ยนจุดให้บริการฝากครรภ์

ณ ห้องคลอด ชั้น1
อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (อาคารเก่า)

ผู้รับบริการฝากครรภ์
สามารถยื่นบัตรที่จุดคัดกรองอาคารเก่าได้เลยคร่า✅

ฝากครรภ์รายใหม่ และรายเก่า
เข้ารับบริการได้ทุกวันจันทร์
ตั้งแต่ 8.00 -15.00 น.

☎️ สอบถามเพิ่มเติม
02-1993796 ต่อ 104