ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2566