กิจกรรม 18 HA National
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาลสามโคก เริ่มต้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2531 ได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยอำเภอสามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก เป็นโรงพยาบาลสามโคก สาขาโรงพยาบาลปทุมธานี